MODESTE Ceramic outlet / Vizualni identitet

Novi outlet centar smješten je u gospodarskoj zoni u Čaporicama kod Trilja. Povjerili su nam izradu kompletnog vizualnog identiteta kao i izradu web prezentaciju sa web-shopom.