MG Baumarket / Vizualni identitet

MG Baumarket Posušje novootvoreni je baumarket u Posušju.