Meggle / HoReCa katalog

Tvrtka Meggle nam je povjerila design HoReCa kataloga koji je još uvijek u fazi izrade,