CRYSTAL bar

Crystal bar od nas je dobio svoj vizualni identitet te smo dizajnirali i popratni materijal (cjenike...)